Sycamore Skills

Sycamore PLS’da çeşitli meslek gruplarına ve spesifik ihtiyaçlara yönelik Özel Amaçlı İngilizce Dil Eğitim Programları da sunulmaktadır.

Whatsapp Bilgi Hattı Hemen Bilgi Alın

Sycamore PLS’da çeşitli meslek gruplarına ve spesifik ihtiyaçlara yönelik Özel Amaçlı İngilizce Dil Eğitim Programları da sunulmaktadır. Bu programlara katılan öğrenciler İngilizce’yi bir takım profesyonel becerilerle iletişim kurmak ve mesleki bazı özel fonksiyonları gerçekleştirmek için öğrenmektedirler. Bu nedenle, bir ESP programı, gerekli İngilizce alanının işlevlerinin, ihtiyaçlarının ve amaçlarının değerlendirmesi üzerine inşa edilmektedir.

Sycamore PLS Özel Amaçlı İngilizce Dil Eğitim Programlarına katılmak isteyen öğrencilerin 8 kurluk eğitim sistemimize göre en az 4. kur seviyesinde İngilizce dil bilgisine sahip olması gerekmektedir. Seviyesi 4. kur’dan az olanların, Genel İngilizce Eğitim Programına katılmaları gerekmektedir.

Sycamore PLS Özel Amaçlı İngilizce Dil Eğitim Programlarında eğitimler modüler sisteme göre verilmekte olup modül sayısı program içeriğine bağlı olarak değişmektedir.

Sınıflar ayrıntılı bir seviye tespit sınavı sonucunda aynı seviyedeki öğrencilerden oluşturulur.

Uluslararası alanda iş ilişkileri kurmak, büyümek ve küreselleşmek için, dünyanın ticaret dilini öğrenmelisiniz. Bir yabancı dili konuşabilmek, kişiye olduğu kadar firmaya da artı değer kazandırıyor. Bu sebeple Sycamore PLS öğrenci profilinde şirket çalışanları önemli bir yer tutar.

Şirketlere uyguladığımız eğitimler başlıca In – House (Şirket İçi Eğitimler) ve şirket çalışanlarına yönelik Şubelerimizde Verilen Eğitimler olmak üzere ikiye ayrılır. Şirket çalışanlarına yönelik Şubelerimizde verilen Eğitimler de kendi içinde Kapalı Grup Eğitimler ve Şube İçi Eğitimler olarak tanımlanmıştır.

Hangi eğitim programı seçilirse seçilsin tüm eğitimler boyunca kurumlara öğrencilerin devam – devamsızlığı, başarı ve genel performansları konusunda düzenli raporlar sunulur.

Kurumsal eğitim anlaşma kapsamındaki öğrencilerimiz şubelerimizdeki ücretsiz, yoğun aktivite programlarımızdan da yararlanabilirler.

Skills Workshop eğitim modülleri aşağıdaki gibi düzenlenmektedir;

  • E-mail İngilizcesi
  • Toplantı İngilizcesi
  • Müzakere İngilizcesi
  • Sunum İngilizcesi
  • Telefon İngilizcesi

Ücretsiz Eğitim

Eğitim Hakkında Hemen Bilgi Alın